Browsed by
Månad: maj 2023

Jakt på Kvarntjärn 2022-2023

Jakt på Kvarntjärn 2022-2023

Jaktsäsongen 2022-23 vid Kvarntjärn jaktklubbs marker var lite svårare när det gällde älgjakten. Fågeljakten var bra. Filmen innehåller både natur, djurliv och jakt. Min första jaktfilm. The 2022-23 hunting season at Kvarntjärn hunting club’s grounds was a little more difficult when it came to moose hunting. The bird hunting was good. The film contains both nature, wildlife and hunting. My first hunting film.